top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

CÀ PHÊ RANG MỘC | RUSTIC ROASTED COFFEE

Cà phê rang mộc là gì? | What is rustic roasted coffee?

Cà phê rang mộc là những hạt cà phê được rang chỉ bằng nhiệt độ, sử dụng máy rang cà phê và canh chuẩn về màu sắc, sau đó đem xay và đưa vào sử dụng chứ không thêm bất cứ một loại hương liệu hay chất bảo quản nào khác trong khi rang. Chính vì vậy người ta sử dụng từ mộc (mang ý nghĩa mộc mạc) để đặt tên cho loại cà phê này.

Rustic roasted coffee is coffee beans that are roasted by only temperature, using a coffee roaster and standard color soup, then ground and put into use without adding any flavorings or preservatives. anything else while roasting. That's why people use the rustic roast (meaning rustic) to name this coffee.

Hạt cà phê rang mộc

Roasted coffee beans

Pic Credit: Real Bean Coffee


Nhận biết hạt cà phê rang mộc | How to recognize rustic roast coffee beans

Do đặc điểm của hạt cà phê mộc là không pha với bất cứ tạp chất nào nên khi sờ bạn có thể cảm nhận được đầy đủ nhất những đặc điểm sau đây:

Due to the characteristics of rustic roasted coffee beans that are not mixed with any impurities, when you touch them, you can fully feel the following characteristics:

  • Không có cảm giác dính | No sticky feeling

  • Bề mặt hạt có độ nhám và thô | The grain surface is rough and rough.

  • Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy một chút nhờn bóng và mùi thơm đặc trưng | At times you will feel a little greasy and have a characteristic aroma.

Bên cạnh đó, do được rang mộc nên trọng lượng của hạt cà phê sẽ khá nhẹ. Nếu đem so sánh giữa 1 thể tích cà phê mộc và cà phê có pha tạp chất thì sẽ có sự chênh lệch đến 1.3 lần.

Besides, due to being roasted, the weight of coffee beans will be quite light. If comparing 1 volume of rustic coffee and coffee with impurities, there will be a difference of 1.3 times.

Pic Credit: Real Bean Coffee


Nhận biết bột cà phê mộc | Identify rustic roasted coffee powder.

Thông thường các nơi bán cà phê uy tín sẽ để dưới dạng hạt, sau khi khách hàng kiểm tra thì mới mang đi xay. Hoặc có cả sản phẩm hạt và bột, tùy theo nhu cầu khách hàng muốn mua. Nếu nơi chế biến đã xay sẵn ra dạng bột thì sẽ có có thể kiểm tra hơn. Tuy nhiên với 3 dấu hiệu đặc trưng sau đây bạn có thể nhận biết được có phải cà phê mộc hay không.

Normally, reputable coffee shops will leave it in the form of beans, after being checked by customers, they will grind it. Or there are both granular and powdered coffee products, depending on the needs customers want to buy. If the processing place has already ground the powder, it will be more able to check. However, with the following 3 typical signs, you can tell if it is rustic coffee or not:

1. Mùi vị | Taste

Đối với cà phê mộc, khi ngửi bạn sẽ cảm nhận được cảm giác nồng nàn. Đây chính là đặc trưng của một dòng cà phê sang trọng mà bất cứ ai cũng muốn thưởng thức. Một số loại cafe thường ở Việt Nam sẽ có mùi giống với hạt dẻ hay bơ.

For rustic coffee, when you smell it, you will feel a passionate feeling. This is the characteristic of a luxurious coffee line that anyone wants to enjoy. Some common coffees in Vietnam will smell like chestnuts or butter.

2. Hình thức bên ngoài | The appearance

Khi dùng tay sờ vào, bột cà phê sẽ có độ tơi xốp tương tự như cát khô. Dùng tay bóp thì không vón. Nếu có cảm giác hơi ẩm hay vón thành cục thì rất có thể đã bị pha bột bắp hoặc một số phụ gia.

When touching with your hands, the coffee powder will have a porous texture similar to dry sand. Squeeze it by hand, it won't clump. If there is a feeling of moisture or lumps, it is likely that cornstarch or some additives have been mixed.

Bột cà phê rang mộc | Wood-roasted coffee powder
Bột cà phê rang mộc | Wood-roasted coffee powder

Pic Credit: Real Bean Coffee


3. Nhận biết bằng tính chất vật lý | Identify by physical properties

Pic Credit: Real Bean Coffee

Vì tính chất khô và không chứa nhiều nước của cà phê rang mộc nguyên chất nên nếu bạn cho một ít bột lên nước, chúng sẽ mất một thời gian lơ lửng trên bề mặt. Sau đó do bị hút ẩm nên mới chìm dần. Cà phê càng mới thì sẽ chìm càng chậm.

Because of the dry and waterless nature of pure roasted coffee, if you add a little powder to the water, it will take a while to hang on the surface. Then, due to moisture absorption, it gradually sank. The newer the coffee, the slower it will sink.

Đối với cà phê có pha tạp chất, thời gian bột cà phê chìm xuống đáy cốc là nhanh hơn.

For coffee with impurities, the time the coffee powder sinks to the bottom of the cup is faster.

Bên cạnh đó, đố với bột cà phê loại nguyên chất, bạn sẽ không thấy quá nhiều màu khi hòa tan với nước lạnh. Ngược lại, cà phê không nguyên chất sẽ nhanh chóng tỏa ra màu nâu hoặc thậm chí là đen.

Besides, with pure coffee powder, you will not see too much color when dissolved with cold water. In contrast, impure coffee will quickly turn brown or even black.

Cách nhận biết cà phê mộc khi pha | How to recognize rustic coffee when brewing

Trong quá trình pha, chúng ta có thể phân biệt được đâu là cà phê mộc, đâu là loại có pha tạp chất dựa vào những dấu hiệu rất đơn giản.

During the brewing process, we can distinguish what is rustic coffee, what is adulterated coffee based on very simple signs.

1. Trong quá trình pha | During brewing

Cũng bởi lý do hạt không có nhiều nước nên bạn sẽ nhận thấy 2 điều sau:

Also because seeds don't have a lot of water, you'll notice two things:

  • Khi ấn bột cà phê mộc sẽ thấy có độ xốp, đàn hồi nhất định. Đối với cà phê có tạp chất sẽ rất dễ ép chặt như nén đất sét.

  • When pressed, rustic coffee powder will see a certain porosity and elasticity. For coffee with impurities, it will be very easy to squeeze like clay compaction.

  • Khi bắt đầu đổ nước sôi vào, cà phê nguyên chất sẽ có dấu hiệu sủi bọt trước tiên. Chúng cũng sẽ nhanh chóng nở ra do các phân tử bên trong đang khô nên ngậm nước nhanh. Cà phê kém chất lượng khi đổ nước sôi vào sẽ nổi lên bề mặt rất lâu mới bắt đầu thấm và không thấy nhiều bọt.

  • When starting to pour boiling water in, pure coffee will show the first signs of bubbling. They will also expand quickly because the molecules inside are drying, so they hydrate quickly. Poor quality coffee when poured in boiling water will float to the surface for a long time before it starts to absorb and not see much foam.

Pic Credit: Real Bean Coffee


2. Sau khi pha | After brewing

Trước đây chúng ta thường nghĩ cà phê phải có màu đen, nhưng thực tế không phải vậy. Bột cà phê nguyên chất sau khi pha đúng tỷ lệ sẽ có màu nâu cánh gián đẹp mắt. Khi đặt trong ly thủy tinh và cho ánh sáng chiếu vào có thể nhìn xuyên qua.

In the past, we used to think that coffee should be black, but that is not the case. Pure coffee powder, after brewing in the right proportion, will have a beautiful brown cockroach color. When placed in a glass and let the light shine through, it can be seen through.

Nếu đen ít thì có thể do bơ hoặc đậu khi rang cùng cà phê bị cháy,...

If the black is less, it may be because the butter or beans when roasted with coffee are burnt,...

Pic Credit: Real Bean Coffee

Bên cạnh đó, nước của cà phê nguyên chất thường khá lỏng, không đặc sánh và sền sệt như bột. Đây chính là dấu hiệu dễ dàng nhất để bạn có thể nhận ra được đâu là cà phê mộc, đâu là sản phẩm có pha tạp chất.

Besides, the water of pure coffee is usually quite liquid, not thick and viscous like powder. This is the easiest sign for you to recognize which is rustic coffee and which is a product with impurities.

Như vậy bạn đã biết cà phê rang mộc là gì và cách nhận biết cà phê mộc rồi phải không? Thưởng thức cà phê mộc sẽ cảm nhận được tất cả hương vị nồng nàn của cà phê: vị chua thanh nơi đầu lưỡi, vị đắng và hậu vị kéo dài rất lâu nơi khoang miệng. Ghé Real Bean Coffee để mua các sản phẩm cà phê mộc nhé!

So you already know what rustic roasted coffee is and how to recognize rustic coffee, right? Enjoying rustic coffee will feel all the passionate flavors of coffee: sour taste on the tip of the tongue, bitter taste and long aftertaste in the oral cavity. Visit Real Bean Coffee to buy rustic coffee products!

Source: bonjourcoffee.vn


146 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page