top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

TẬP 3 - Episode 3: CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ ĐẶC SẢN | STORY SPECIALTY COFFEEQuy trình chế biến cà phê đặc sản khắt khe và công phu

The process of processing specialty coffee is rigorous and elaborate

Để đảm bảo giữ được chất lượng cùng hương vị tốt nhất, quả cà phê sau khi được thu hái sẽ được đưa vào công đoạn chế biến trong thời gian sớm nhất. Có 3 phương pháp phổ biến để có thể chế biến cà phê đặc sản:

To ensure the best quality and flavor, the coffee cherries, after being harvested, will be put into the processing stage as soon as possible. There are 3 common methods to be able to process specialty coffee:

Pic credit: realbeancoffee.com


– Phương pháp chế biến ướt: Là phương pháp phổ biến nhất. Quả cà phê sau khi được thu hoạch, sẽ đem tách lấy hạt, và ngâm trong bể nước, để cà phê được lên men và phần nhớt được loại bỏ. Sau đó, hạt cà phê sẽ được đưa qua máng, để một lần nữa loại bỏ nhớt, và cuối cùng được phơi khô trong khoảng 1 tuần.

Wet processing method: This is the most common method. After being harvested, the coffee cherries will be separated to remove the seeds, and soaked in a water bath, so that the coffee is fermented and the viscous part is removed. The beans are then passed through a trough, once again to remove the slime, and finally dried for about a week.– Phương pháp chế biến khô: Phổ biến ở Châu Phi, nơi hạn chế về nguồn nước. Quả cà phê sau khi được thu hoạch sẽ được đem đi phơi khô khoảng vài tuần, thậm chí một tháng, Sau khi đã khô, quả cà phê sẽ được đem xay và tách hạt. Phương pháp này sẽ giúp hạt cà phê hấp thu được hết vị ngọt từ quả, tạo nên hương vị cà phê ngọt ngào, phức tạp hơn.

– Dry processing method: Common in Africa, where water resources are limited. After being harvested, the coffee cherries will be dried for a few weeks, even a month. After drying, the coffee cherries will be ground and separated. This method will help the coffee beans absorb all the sweetness from the fruit, creating a sweeter, more complex coffee flavor.

Chế biến khô của cà phê đến từ Real Bean Coffee

Dry processing of coffee from Real Bean Coffee


– Phương pháp chế biến “mật ong”: Ngay sau khi quả được thu hoạch, phần thịt quả sẽ được loại bỏ, và hạt cà phê, lúc này vẫn được bọc một lớp nhầy, hay còn được gọi là lớp mật ong, sẽ được mang đi phơi khô. Hạt cà phê sẽ hấp thụ vị ngọt từ lớp nhầy này.

– Processing method “honey”: Immediately after the fruit is harvested, the fruit pulp is removed, and the coffee beans, which are still covered with a slimy layer, also known as honey layer, will be left to dry. The coffee beans will absorb the sweetness from this mucilage.

Chế biến “honey” của cà phê đến từ Real Bean Coffee

Processing the "honey" of coffee from Real Bean Coffee


Sau khi chế biến, cà phê được sàng lọc và phân loại lại theo kích thước, trọng lượng. Đây là khâu vô cùng quan trọng để sàng lọc những hạt cà phê thơm ngon bậc nhất để tạo nên Specialty Coffee. Những hạt cà phê không đạt tiêu chuẩn về màu sắc hoặc những hạt hỏng sẽ bị loại bỏ. Tiếp theo đó, sản phẩm cà phê nhân sẽ được đem đi kiểm định chất lượng. Chỉ khi vượt qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt của SCAA, với số điểm tối thiểu là 80, sản phẩm cà phê mới được công nhận là Specialty Coffee.

After processing, the coffee is screened and reclassified according to size and weight. This is an extremely important step to sift through the most delicious coffee beans to create Specialty Coffee. Coffee beans that do not meet the standards for color or damaged beans will be discarded. Next, green coffee products will be tested for quality. Only when passing the rigorous testing process of SCAA, with a minimum score of 80, can coffee products be recognized as Specialty Coffee.

Cà phê được bảo quản cẩn thận để chuyển sang các giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cà phê nên cần cực kỳ cẩn thận các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, bao bì và phương thức bảo quản. Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong bất cứ yếu tố nào cũng có thể làm suy giảm chất lượng hương vị của cà phê.

Coffee is carefully preserved to move on to the next stages. This stage directly affects the quality of coffee, so it is necessary to be extremely careful about the factors of temperature, humidity, packaging, and storage methods. Just a small mistake in any factor can degrade the quality of the coffee's flavor.

Rang cà phê đặc biệt Specialty Coffee

Specialty Coffee Roasted Specialty Coffee

Từ những hạt cà phê nhân thô đến những hạt cà phê rang thơm lừng là cả một giai đoạn chuyển tiếp đầy thử thách. Trước khi được đem rang, người ta sẽ phải kiểm tra và chọn lọc hạt cà phê nhân thô bằng các mẫu thử. Sàng lọc bằng mùi vị và màu sắc thêm một lần nữa được tiến hành để đảm bảo hương vị cà phê chuẩn nhất. Sau đó, hạt cà phê sẽ được kiểm tra chất lượng thêm một lần nữa sau khi rang. Nếu các mẫu thử này đạt yêu cầu chất lượng, toàn bộ số hạt cà phê còn lại sẽ được rang ở nhiệt độ khoảng 230 – 260 độ C. Trong quá trình rang, thợ rang sẽ dựa vào phẩm chất hạt cà phê để điều chỉnh nhằm phát triển được hương vị ngon nhất của cà phê Specialty Coffee.

From raw coffee beans to fragrant roasted coffee beans is a challenging transition. Before being roasted, people will have to check and select raw coffee beans with test samples. Screening by taste and color is once again conducted to ensure the best coffee taste. After that, the coffee beans will be checked for quality one more time after roasting. If these samples meet the quality requirements, the rest of the coffee beans will be roasted at a temperature of about 230 - 260 degrees Celsius. During the roasting process, the roaster will rely on the quality of the beans to adjust. in order to develop the best taste of Specialty Coffee.

Mùi thơm của cà phê sẽ bay dần khi thời gian trôi qua lâu, bởi vậy cần bảo quản Specialty coffee rất cẩn thận.

The aroma of coffee will fade away as time goes by, so Specialty coffee needs to be stored very carefully.


Xay và pha chế cà phê đặc biệt Specialty Coffee

Grinding and making special coffee Specialty Coffee

Những hạt cà phê chất lượng cao được xay ngay trước khi pha chế và chiết suất. Mùi hương của cà phê sẽ được giải phóng khi hạt cà phê vỡ ra và xay nhuyễn, giúp những tách cà phê có hương vị chuẩn nhất. Bạn không nên xay cà phê sẵn và bảo quản bởi khi diện tích tiếp xúc của cà phê và không khí được gia tăng, mùi hương của cà phê sẽ phát tán và bay đi nhanh chóng hơn rất nhiều. Theo một nghiên cứu được công bố, chỉ 15 phút sau khi được xay, cà phê đã mất tới 60% hương vị vốn có của nó. Vì vậy, bạn cần đảm bảo độ tươi của cà phê trước khi pha chế.

High quality coffee beans are ground right before preparation and extraction. The aroma of coffee will be released when the coffee beans are broken and ground, helping the cups of coffee have the best taste. You should not grind and store coffee because when the contact area of ​​the coffee and the air is increased, the aroma of the coffee will spread and fly away much faster. According to a published study, just 15 minutes after being ground, coffee has lost up to 60% of its inherent flavor. Therefore, you need to ensure the freshness of the coffee before making it.


Có nhiều cách pha chế cho một ly cà phê đặc biệt Specialty coffee ngon. Tùy thuộc vào cách pha chế, độ mịn của bột cà phê cũng nên được điều chỉnh thích hợp. Tuy nhiên, dù cho pha chế bằng cách nào, bạn vẫn phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn về chất lượng bước, nhiệt độ, áp suất, tỷ lệ nước và bột cà phê,… để có một ly Specialty coffee trọn vị nhất.

There are many ways to prepare a special cup of delicious Specialty coffee. Depending on the method of preparation, the fineness of the coffee powder should also be adjusted appropriately. However, no matter how you prepare it, you still have to adhere to the correct standards for step quality, temperature, pressure, ratio of water and coffee powder, etc. to have the best Specialty coffee.

Điểm đặc biệt nhất của Specialty coffee là không phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn trên thì cà phê của bạn đã là Specialty coffee. Yếu tố giúp Specialty coffee được công nhận chính là điểm Cupping đạt trên 80 điểm.

The most special feature of Specialty coffee is that if you don't have to comply with all of the above standards, your coffee is already Specialty coffee. The factor that helps Specialty coffee be recognized is the Cupping score above 80 points.

Để tạo ra cà phê đặc biệt Specialty coffee là cả một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và cả tình yêu với cà phê của một đội ngũ. Đó là lý do vì sao Specialty coffee đã dẫn đầu thống trị qua nhiều thập kỷ.

To create special coffee Specialty coffee is a process that requires meticulousness and love for the coffee of a team. That's why Specialty coffee has led the way for decades.

Hương vị cà phê đặc sản được kết tinh trong từng mẻ rang

The flavor of specialty coffee is crystallized in each roasting batch

Cùng với quá trình chọn lọc, chế biến, công đoạn rang xay cũng là một yếu tố tiên quyết đối với hương vị của cà phê. Thông qua quá trình rang xay, hương thơm và vị cà phê được tinh chế từ những phản ứng hóa học phức tạp. Ví dụ như phản ứng Maillard, xuất phát từ sự tác động của nhiệt tới đường và amino axit, tạo ra hàng trăm hương vị khác nhau cho mẻ cà phê.

Along with the selection and processing process, the roasting stage is also a prerequisite for the taste of coffee. Through the roasting process, the aroma and taste of coffee are refined from complex chemical reactions. For example, the Maillard reaction, which results from the impact of heat on sugars and amino acids, creates hundreds of different flavors for batches of coffee.

Từ quá trình rang xay, độ axit trong hạt cà phê cũng được điều chỉnh, giúp hương vị của cà phê không bị vị chua phá hỏng. So với cà phê nguyên chất thông thường thì cà phê đặc sản sẽ cần bảo quản kỹ càng hơn trước khi chúng chuyển đến các quán cà phê chuyên phục vụ cho phân khúc này.

From the roasting process, the acidity in the coffee beans is also adjusted, so that the taste of the coffee is not damaged by the sour taste. Compared to regular pure coffee, specialty coffees will need to be preserved more carefully before they are shipped to cafes that specialize in this segment.

-----

Real Bean Coffee hi vọng, những người yêu cà phê sẽ có thêm những hiểu biết quý giá về cà phê đặc sản là gì và những câu chuyện đằng sau thuật ngữ Specialty Coffee, để từ đó, chúng ta trân trọng từng ly Cà phê đặc sản Specialty Coffee – một món quà tinh túy từ thiên nhiên và sức lao động cần mẫn của người nông dân chế biến cà phê.

Real Bean Coffee hopes that coffee lovers will have more valuable insights into what specialty coffee is and the stories behind the term Specialty Coffee, so that we can cherish each cup of Specialty Coffee. Specialty Coffee products – a quintessential gift from nature and the hard work of coffee farmers.

Pic credit: realbeancoffee.com

----

Real Bean Coffee công ty chuyên cung cấp các dòng cà phê đặc sản đến từ Tây Nguyên - Việt Nam. Mặc dù là công ty mới có mặt tại thị trường Việt Nam gần 4 năm, tuy nhiên chúng tôi rất vui vì có thể đem đến cho các bạn những sản phẩm cà phê đặc sản, chất lượng đáp ứng mọi nhu cầu kể cả những nhu cầu “khó tính” nhất của những người yêu thích cà phê trong và ngoài nước. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Real Bean Coffee trong hành trình khởi nghiệp từ cây cà phê của Real Bean Coffee trong suốt những năm vừa qua. Hy vọng tiếp tục nhận được sự tin dùng và ủng hộ của các bạn trên chặng đường sắp tới. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe.

Real Bean Coffee company specializes in providing specialty coffee lines from the Central Highlands - Vietnam. Although we are a new company that has been present in the Vietnam market for nearly 4 years, we are very happy to be able to bring you quality and specialty coffee products to meet all your needs, including those of high quality. the most "fastidious" demands of domestic and foreign coffee lovers. Thank you for always accompanying Real Bean Coffee in Real Bean Coffee's journey of starting a coffee business over the years. We hope to continue to receive your trust and support in the upcoming journey. Wishing you happiness, joy and good health always.


Source: ritachi.com, caphedacsanvietnam.vn, vsca.vn26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page