top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

TỶ LỆ NGƯỜI DÙNG CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM

RATE OF COFFEE USERS IN VIETNAM

Bạn thường sử dụng cà phê mỗi ngày theo từng thời điểm, địa điểm quen thuộc. Nhưng liệu bạn có biết tại Việt Nam có bao nhiêu người có thói quen sử dụng cà phê giống bạn không nhỉ? Cùng Real Bean Coffee tìm hiểu nhé!

You often use coffee every day at a familiar time and place. But do you know how many people in Vietnam have the same habit of using coffee as you? Let's find out with Real Bean Coffee!


Cà phê là loại thức uống được nhiều người lựa chọn | Coffee is a drink of choice for many people

Tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê khá nhiều, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Trong tổng loại thức uống được lựa chọn dùng trong 1 tuần ở Thành phố Hồ Chí Minh thì loại thức uống này chiếm tới 26%. Con số này có thể nói là khá cao so với hàng loạt loại thức uống mà thị trường hiện có.

The percentage of Vietnamese people using coffee is quite high, especially in big cities. Of the total drinks selected for a week in Ho Chi Minh City, this drink accounted for 26%. This number can be said to be quite high compared to the range of drinks available on the market.

Cà phê và trà là hai lựa chọn phổ biến nhất của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi thứ chiếm 1/4 tổng số dịp uống trong một tuần. Trong đó, cà phê được lựa chọn uống đến 60% tại nhà, 40% khi ra bên ngoài trong một tuần. (Khảo sát của Kantar Worldpanel).

Coffee and tea are the two most popular choices of people in Ho Chi Minh City, each accounting for a quarter of total drinking occasions in a week. In which, coffee is chosen to drink up to 60% at home, 40% when going out for a week. (Survey by Kantar Worldpanel).

Kantar Worldpanel cho rằng không quá ngạc nhiên khi cà phê luôn là lựa chọn hàng đầu khi tiêu dùng bên ngoài, đặc biệt là các hình thức pha sẵn. Cà phê các loại bao gồm cả sản phẩm đóng chai và phục vụ tại quán đang giữ tần suất tiêu thụ cao nhất trong số các loại thức uống không cồn, trung bình một người uống 3 lần một tháng.

Kantar Worldpanel says that it is not surprising that coffee is always the first choice when consumed outside, especially in ready-to-drink forms. Coffee of all kinds, including bottled and served products, is holding the highest frequency of consumption among non-alcoholic beverages, an average of 3 times a month per person.


Tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê nóng và lạnh theo giới tính | The rate of Vietnamese people using hot and cold coffee by gender

Theo số liệu thu thập được từ 1 cuộc khảo sát, tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê nóng và lạnh theo giới tính thì có đến 75% đàn ông thích uống nóng, 65% chọn cà phê đá. Ở phụ nữ, thì tỷ lệ lần lượt là 25% và 35%. Từ đó, có thể thấy rằng đàn ông tiêu thụ nhiều hơn phụ nữ.

According to data collected from a survey, the percentage of Vietnamese people using hot and cold coffee by gender, 75% of men prefer hot drink, 65% choose iced coffee. In women, the rates are 25% and 35%, respectively. From this, it can be seen that men consume more than women.

Độ tuổi sử dụng cà phê ở Việt Nam | The age of using coffee in Vietnam

Có 2 nhóm tuổi trong cuộc khảo sát này, nhóm 1 có độ tuổi từ 19-29 và nhóm 2 có độ tuổi từ 30-49. Nhóm tuổi 19-29 thì chỉ có 10% uống nóng và 40% uống cà phê đá quá 3 lần/tuần. Nhóm tuổi 30-49 có 50% uống nóng và 15% uống đá nhiều hơn 3 lần/tuần. Độ tuổi sử dụng khá rộng điều này cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê.

There are 2 age groups in this survey, group 1 is aged between 19-29 and group 2 is aged 30-49. In the 19-29 age group, only 10% drink hot and 40% drink iced coffee more than 3 times a week. The age group 30-49 has 50% hot drink and 15% ice drink more than 3 times/week. The age of use is quite wide, which also affects the proportion of Vietnamese people using coffee.

Thời gian dùng cà phê phổ biến ở Việt Nam | Popular coffee time in Vietnam

Cà phê có thể dùng ở nhiều thời gian trong ngày. Tùy vào sở thích mà mỗi người có thể dùng nó vào những thời điểm khác nhau. Theo khảo sát cho thấy có 90% uống cà phê cùng bữa ăn sáng, 50% uống trước khi ăn sáng, 10% uống sau khi ăn sáng, 10% uống sau khi chơi thể thao, 10% uống trước khi ngủ, 90% uống ngay khi thức dậy. Với nhiều thời điểm để dùng cafe như thể nên đã góp phần làm cho tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê ngày càng cao.

Coffee can be consumed at any time of the day. Depending on their preferences, each person can use it at different times. According to the survey, 90% drink coffee with breakfast, 50% drink before breakfast, 10% drink after breakfast, 10% drink after sports, 10% drink before bed, 90% Drink as soon as you wake up. With many times to use coffee as if it has contributed to the increasing percentage of Vietnamese people using coffee.

Có thể nói rằng, số lượng người Việt Nam gắn bó với cà phê thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày, và tỷ lệ những người có niềm đam mê mãnh liệt với cà phê là không hề nhỏ. Văn hóa cà phê của người Việt Nam cũng rất đa dạng, và thói quen uống cà phê của mỗi người cũng không hề giống nhau.

It can be said that the number of Vietnamese people who are attached to coffee regularly in daily life, and the percentage of people who have a strong passion for coffee is not small. The coffee culture of Vietnamese people is also very diverse, and each person's coffee drinking habits are not the same.

Địa điểm được lựa để thưởng thức cà phê ở Việt Nam | The place chosen to enjoy coffee in Vietnam


Với nhiều thời điểm để dùng như thế cũng đòi hỏi có nhiều địa điểm có thể cung cấp cà phê. Tỷ lệ những địa điểm được lựa chọn để dùng cà phê là 50% uống tại cửa hàng, 40% uống tại nhà, 10% uống tại nơi làm việc.

With so many times to use it also requires multiple locations that can provide coffee. The percentage of places selected for coffee is 50% drinking at the store, 40% drinking at home, 10% drinking at work.

Đó là lý do không phải tự nhiên mà ngày càng có nhiều quán cà phê hơn trên thị trường, thói quen “đi cà phê” của người Việt đã tạo nên một văn hóa cà phê trẻ trung hơn. Đi cà phê – có thể không nhất thiết sẽ uống cà phê, tuy nhiên “đi cà phê” hầu như đã trở thành một khái niệm thay thế tuyệt vời cho những cuộc hẹn, những lời khó nói hay chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc giải khuây.

That is why it is not natural that with more and more coffee shops in the market, the habit of "going to coffee" of Vietnamese people has created a more youthful coffee culture. Going for coffee – maybe not necessarily drinking coffee, but “go for coffee” has almost become a great substitute for dates, difficult words or just a moment. amusing.

Địa điểm thứ 2 được nhắc đến phổ biến nhất tại Việt Nam, thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình thì đó có thể chính là cà phê. 10 gia đình Việt thì có đến 7 8 gia đình lúc nào cũng có cà phê trong nhà. Đó có thể là cà phê hòa tan, cà phê túi lọc cho những gia đình bận rộn; hay cà phê hạt, cà phê rang xay nguyên chất để có thể đáp ứng nhu cầu uống cà phê bất cứ khi nào muốn của các thành viên trong gia đình.

The second most popular place in Vietnam, the indispensable food in every family, is coffee. In 10 Vietnamese families, there are 7 or 8 families who always have coffee in the house. It can be instant coffee, filter bag coffee for busy families; or coffee beans, pure roasted coffee to be able to meet the needs of family members to drink coffee whenever they want.

Lý do làm cho tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê nhiều | The reason why the percentage of Vietnamese people use coffee a lot

Nói đến các thói quen về cà phê của người Việt thì rất nhiều không thể kể hết, bởi lẽ một đất nước tạo ra sản lượng cà phê lớn trên thế giới, thì có lẽ không hề khó hiểu khi hầu như đại đa số người Việt Nam đều uống được và phần lớn không thể thiếu cà phê mỗi ngày.

Talking about the coffee habits of Vietnamese people, there are many things that cannot be mentioned, because a country that produces a large amount of coffee in the world, it is perhaps not difficult to understand when almost the majority of Vietnamese Men can drink it and most of them can't do without coffee every day.

Có khá nhiều lý do để dùng cà phê vì thế tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê ngày càng cao

There are many reasons to use coffee, so the percentage of Vietnamese people using coffee is increasing.


  • Uống cà phê để thư giãn, trò chuyện | Drinking coffee to relax and talk with together

Nhiều người lựa chọn cà phê để thư giãn sau những giờ làm việc đầy mệt mỏi. Thêm vào đó là lựa chọn ngồi nhâm nhi tách cà phê và nói chuyện cùng gia đình hay bạn bè.

Many people choose coffee to relax after tiring working hours. In addition, there is the option to sit and sip a cup of coffee and talk with family or friends.

  • Uống cà phê vì sở thích | Drinking coffee for hobby

Cà phê có một vị đắng đặc trưng và có mùi thơm đầy quyến rũ. Từ những điều trên đã khiến nó trở thành loại thức uống yêu thích của nhiều người. Có đến 40% người lựa chọn dùng thức uống này là vì sở thích. Điều này chứng tỏ là cafe đã trở thành một phần trong cuộc số của nhiều người.

Coffee has a characteristic bitter taste and a seductive aroma. From the above has made it a favorite drink of many people. Up to 40% of people choose to use this drink because of preference. This proves that coffee has become a part of many people's lives.

  • Dùng cà phê để tỉnh táo hơn | Use coffee to stay awake

Nhiều người dùng cà phê vào buổi sáng hoặc buổi tối để giúp tỉnh táo hơn. Để khởi động ngày dày khi chưa tỉnh ngủ thì nhiều người đã dùng nó để tỉnh táo hơn. Khi thức khuya học bài hay chạy deadline thì loại thức uống này thường là sự lựa chọn của nhiều người để giúp qua cơn buồn ngủ.

Many people drink coffee in the morning or evening to help them stay awake. To start the day when not awake, many people have used it to stay awake. When staying up late studying or running a deadline, this drink is often the choice of many people to help overcome drowsiness.

Nhiều người dùng cà phê vào buổi sáng hoặc tối để giúp tỉnh

Many people use coffee in the morning or evening to help wake up

  • Tăng khả năng tập trung | Increase concentration

Khi làm việc hay học tập luôn đòi hỏi khả năng tập trung cao độ. Vì thế nhiều người đã tin rằng dùng cafe để giúp tăng khả năng tập trung của họ.

When you work or study, it always requires a high level of concentration. So many people have come to believe that drinking coffee helps to increase their ability to concentrate.

Tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê cao như vậy có ảnh hưởng đến thị trường không? | Does the high percentage of Vietnamese people using coffee affect the market?

Với tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê cao và có xu hướng ngày càng tăng như hiện tại sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thị trường. Giúp tăng doanh số bán hàng cho các quán cafe hay các công ty sản xuất cafe đóng gói. Thúc đẩy sự phát triển cho các công ty sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng cường phát triển quy mô trồng cây cà phê để có thể đáp ứng nhu cầu dùng trong nước và xuất khẩu.

With the current high and increasing proportion of Vietnamese people using coffee, there will be certain influences on the market. Help increase sales for cafes or companies that produce packaged coffee. Promote development for manufacturing companies to be able to meet the needs of consumers. Increase the scale of coffee growing so that it can meet domestic and export demand.

Tỷ lệ người Việt Nam dùng cà phê có thể nói là khá cao. Việc dùng cafe sẽ giúp ích cho sức khỏe của người dùng nếu như được dùng hợp lý và đúng cách. Nếu dùng nó một cách quá mức, làm dụng, thiếu khoa học thì có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì thế các bạn nên dùng sản phẩm này sao cho thích hợp nhất nhé.

The percentage of Vietnamese people using coffee can be said to be quite high. The use of coffee will help the health of the user if used appropriately and properly. If it is used excessively, misused, unscientific, it can adversely affect health. Therefore, you should use this product in the most appropriate way.

Source: tamlong.com.vn


347 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page