top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

Vòng tròn hương vị cà phê - Coffee Taster's Flavor Wheel (p2)

Đã cập nhật: 20 thg 5, 2022


Ở bài viết trước chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin về chức năng của Vòng tròn hương vị cà phê và phiên bản đầu tiên của vòng tròn này vào năm 1995. Để nối tiếp trong phần 2 này, chúng tôi sẽ kể lại công cuộc cải tiến Vòng tròn hương vị trong suốt hơn 2 thập kỷ để có phiên bản hoàn chỉnh như chúng ta thấy ngày nay. Hãy theo dõi bài viết nhé, có rất nhiều thông tin thú vị đang chờ bạn khám phá đấy.


In the previous article, we provided readers with information about the function of the Coffee Taster's Flavor Wheel and the first version of this circle in 1995. As a continuation of this part 2, we will recount how the Coffee Taster's Flavor Wheel evolved over 2 decades to the complete version we see today. Follow the article, there is a lot of interesting information waiting for you to discover.


Công cuộc cải tiến Vòng tròn hương vị cà phê

Coffee Taster's Flavor Wheel improvement


Năm 2009, Hiệp hội cà phê đặc sản Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề đầu tiên tại Atlanta. Với sự ủy nhiệm của hơn 200 chuyên gia cà phê có ảnh hưởng trong ngành, đã thành lập tổ chức toàn cầu dành riêng cho việc nghiên cứu cà phê – Tổ chức Nghiên cứu Cà phê Thế giới (World Coffee Research – WCR).

​​In 2009, the SCAA held its first Symposium in Atlanta. With the mandate of more than 200 influential coffee experts in the industry, a global organization dedicated to coffee research has been established – World Coffee Research (WCR).

Kể từ khi thành lập đến nay, WRC đã đem đến rất nhiều bước tiến lớn cho ngành cà phê thế giới, cụ thể có thể kể đến là dự án World Coffee Research Sensory Lexicon – một “cuốn từ điển” với hệ thống các từ vựng mô tả hương vị cà phê. Trước khi tài liệu này ra đời mọi người thường gọi tên hương vị cà phê theo cách của riêng mình mà không theo một hệ thống quy định chung khiến cho việc xác định hương vị cà phê thiếu tính nhất quán trên thế giới. Có thể lấy ví dụ như việc một số người sẽ miêu tả vị đắng của cà phê như vị đắng khổ qua, vị chua chanh đào, hay vị chát như rượu vang… khiến cho việc mô tả hương vị cà phê rất hỗn loạn. Do đó, khi tài liệu này được xuất bản đã giúp làm sáng tỏ cách diễn đạt các thuộc tính của cà phê hiệu quả hơn & nhất quán trên toàn thế giới.

Vòng tròn Aromas and Tastes được ứng dụng trong các buổi cupping

Aromas and Tastes Wheel is used in cupping sessions

Pic cre: Reshma Memon Yaqub


Since its establishment, WRC has brought many great strides to the world coffee industry, specifically the World Coffee Research Sensory Lexicon project - a "dictionary" with a system of words Vocabulary describing the taste of coffee. Before the publication of this document, people used to name coffee flavors in their own way without following a system of rules, making the definition of coffee flavor inconsistent around the world. For example, some people will describe the bitter taste of coffee as bitter melon, light sour taste as the lemon peach, or acrid like wine... making the description of coffee taste very chaotic. Therefore, when this document was published, it helped to clarify how to express the properties of coffee more effectively & consistently around the world.


Sau khi, WCR Sensory Lexicon xác định danh sách các thuộc tính hương vị cà phê. SCA đã phối hợp với Phòng Khoa học và Công nghệ Thực phẩm tại Đại học California và WCR để thiết kế nên vòng tròn hương vị mới. Thiết kế phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy tại các cửa hàng cà phê đặc sản, các lớp học, các cuộc thi về cà phê,... là tác phẩm của One Darnley Road – một cơ quan sáng tạo có trụ sở tại phía Đông London. Mỗi màu sắc trên vòng tròn đều được lựa chọn cẩn thận với mục đích đảm bảo phù hợp nhất với hương vị tương ứng của cà phê.

After, WCR Sensory Lexicon determines the list of coffee flavor attributes. SCA collaborated with the Department of Food Science and Technology at the University of California and WCR to design the new flavor circle. The most popular design that we often see at specialty coffee shops, courses, and coffee competitions, ... is the work of One Darnley Road – a creative agency based in London East London. Each color on the circle has been carefully selected with the aim of ensuring the best match with the respective flavor of the coffee.

Vòng tròn hương vị cà phê (2016)

Coffee Taster’s Flavor Wheel (2016)

Pic cre: SCA AND WCR


Trên thực tế Coffee Taster’s Flavor Wheel sẽ có thể được thay đồi và bổ sung nếu nếu có những cập nhật mới hơn về hương vị của cà phê. Do đó, nếu bắt gặp các bảng màu hoặc từ vựng trong Coffee Taster’s Flavor Wheel thay đổi, bạn cũng đừng quá bất ngờ, vì ngay từ ban đầu nó đã được thiết kế để cho phép thay đổi & bổ sung khi thông tin mới được đưa ra.


In fact, Coffee Taster's Flavor Wheel can be changed and supplemented if there are newer updates on the taste of coffee. Therefore, if you see the color palettes or vocabulary in Coffee Taster's Flavor Wheel change, don't be too surprised, because it was designed from the beginning to allow for changes & additions as new information is introduced.Mặt trái trong tính ứng dụng của Vòng tròn hương vị cà phê

The reverse in the applicability of the Coffee Taster’s Flavor Wheel


Mặc dù Coffee Taster’s Flavor Wheel được thiết kế & sắp xếp dựa trên các nghiên cứu khoa học, nó vẫn là một công cụ mang tính “cảm giác” và khiến nó không hoàn hảo về bản chất. Khi ngành công nghiệp cà phê phát triển và địa lý tiêu dùng thay đổi, ngôn ngữ của cà phê cũng sẽ thay đổi một cách tự nhiên.


Although the Coffee Taster's Flavor Wheel is designed & organized based on scientific research, it is still a sensory tool, this "feeling" makes it inherently imperfect. As the coffee industry evolves and consumer geography changes, the language of coffee will naturally change as well.


Coffee Taster’s Flavor Wheel của SCA được đánh giá gần như chỉ phù hợp với những người ở các khu vực tiêu thụ lớn như Châu Âu và Bắc Mỹ, hơn là ở các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Indonesia, Ethiopia… Lấy một ví dụ về hương vị như việt quất và xi-rô cây phong (maple syrup) một trong những hương vị rất phổ biến tại Bắc Mỹ nhưng lại không được biết đến rộng rãi tại Đông Nam Á.


SCA's Coffee Taster's Flavor Wheel is rated almost only suitable for people in large consuming regions such as Europe and North America, rather than in large producing countries such as Vietnam, Indonesia, Ethiopia... For instance, the flavors of blueberry and maple syrup are popular flavors in North America but not widely known in Southeast Asia.

Coffee Taster’s Flavor Wheel được dịch sang tiếng Việt

Coffee Taster's Flavor Wheel has been translated into Vietnamese

Pic cre: primecoffea.com


Do đó, tại Đài Loan người ta đã phát hành Coffee Taster’s Flavor Wheel của họ vào năm 2018. Có tổng cộng 95 mô tả hương vị trong ‘Taiwanese wheel’ – vòng tròn hương vị của Đài Loan, bao gồm các thực phẩm mang tính địa phương như nhãn khô, hoa dâm bụt, táo tàu, nhân sâm, linh sam và cả thịt lợn quay,... Kế đến là Indonesia – nước sản xuất cà phê lớn thứ tư trên thế giới, cũng bắt đầu thử nghiệm vòng tròn hương vị của họ vào năm 2020.


Hence, in Taiwan, they released their Coffee Taster's Flavor Wheel in 2018. There are a total of 95 flavor descriptions in the 'Taiwanese wheel' – Taiwan's flavor circle, which includes iconic foods such as dried longan, hibiscus flower, jujube, ginseng, fir, and even roasted pork,... Next is Indonesia - the fourth largest coffee producer in the world, also starting to test their Coffee Taster's Flavor Wheel in 2020.


Pic cre: extractionartisancoffee.com.au


Mặt khác, Coffee Taster’s Flavor Wheel trở nên phổ biến vì thiết kế của nó hơn là công dụng phân loại hương vị cà phê của nó. Một số quán cà phê hay workshop sử dụng Coffee Taster’s Flavor Wheel như một tấm áp phích để trang trí, thay vì công dụng thật sự của nó mang lại.

On the other hand, Coffee Taster's Flavor Wheel became popular for its design rather than its function of classifying coffee flavors. Some cafes or workshops use Coffee Taster's Flavor Wheel as a poster for decoration, instead of its actual use.


Sau hơn 25 năm, Coffee Taster’s Flavor Wheel đã có rất nhiều thay đổi và cải tiến. Mặc dù, nó chưa phải là một công cụ hoàn hảo nhưng ta không thể phủ nhận giá trị mà nó mang lại đã đưa ngành cà phê nhân loại sang một bước tiến lớn.


After more than 25 years, Coffee Taster's Flavor Wheel has had a lot of changes and improvements. Although it is not a perfect tool, we can not deny the value that it brings to the coffee industry to a big step forward.


Source: primecoffea.com

perfectdailygrind.com

beanscenemag.com.au

scanews.coffee


----------

Là một doanh nghiệp trẻ, với tinh thần xây dựng văn hóa doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, Real Bean Coffee luôn mong muốn mang lại các sản phẩm cà phê đặc sản Việt Nam chất lượng song hành với phát triển kinh tế bền vững. Nếu bạn quan tâm đến các sản phẩm và thông tin về cà phê đặc sản Việt Nam thì hãy theo dõi chúng tôi trên Website & Fanpage Facbook chính thức của công ty để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.


As a young enterprise, with the spirit of building a start-up, innovative and creative corporate culture, Real Bean Coffee always wishes to bring quality Vietnamese specialty coffee products in parallel with economic sustainable development. If you are interested in products and information about Vietnamese specialty coffee, please follow us on the company's official Website&Facebook Fanpage.62 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page