top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

ĐỊA ĐIỂM TRỒNG CÀ PHÊ NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM | THE POPULAR COFFEE PLACE IN VIETNAM

Từ thế kỷ XIX, cây cà phê đã theo chân các giáo sĩ Pháp đến bén rễ trên đất Việt Nam và phát triển mạnh mẽ. Theo thời gian cà phê trở thành loài cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người Việt, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có lượng cà phê xuất khẩu cao thứ 2 thế giới.

Since the 19th century, the coffee tree has followed the footsteps of the French missionaries who came and took root in Vietnam and flourished. Over time, coffee has become a tree that brings high economic benefits to Vietnamese people, making Vietnam become the 2nd country with the highest amount of coffee exports in the world.


Pic Cedit: Realbeancoffee.com


Việt Nam nổi tiếng với hai loại cà phê là Arabica và Robusta. Ngoài tính chất chung mạnh vị – đậm hương của cà phê mà với mỗi vùng đất còn cho một hương vị, sắc thái riêng biệt của cà phê tùy thuộc vào đặc trưng khí hậu của nơi đó.

Vietnam is famous for two types of coffee, Arabica and Robusta. In addition to the strong and strong flavor of coffee, each region also gives a distinct flavor and nuance of coffee depending on the climate of that place.

Sự phân bố khu vực trồng cà phê phụ thuộc vào sự dung hòa giữa “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, mà trong đó địa lợi là một trong những yếu tố quan trọng và quyết định, thúc đẩy cà phê Việt có những bước tiến nhảy vọt. Cây cà phê thích hợp sống ở những vùng đất đồi núi cao (cao hơn mực nước biển khoảng 600 mét trở lên). Việt Nam lại là đất nước có địa hình rất phức tạp. Vì vậy cây cà phê phân bố không đồng đều trên dải đất hình chữ S. Cà phê được trồng tập trung ở những vùng có nhiều đồi núi cao của Việt Nam. Hãy cùng Real Bean Coffee tìm hiểu về những địa điểm trồng cà phê ngon nổi tiếng tại Việt Nam để thấu hiểu hơn về cây cà phê - một trong những nguồn lực phát triển kinh tế mạnh mẽ tại Việt Nam nhé!

The distribution of coffee growing areas depends on the harmony between "natural time, terrain, and people's harmony", in which geographical location is one of the important and decisive factors, promoting Vietnamese coffee to have advantages. leap forward. Coffee trees are suitable for living in high mountainous areas (about 600 meters above sea level). Vietnam is a country with very complex topography. Therefore, coffee trees are unevenly distributed on the S-shaped strip of land. Coffee is grown mainly in high mountainous areas of Vietnam. Let's learn about famous delicious coffee growing places in Vietnam with Real Bean Coffee to better understand the coffee tree - one of the strong economic development resources in Vietnam!

Việt Nam nổi tiếng với 3 khu vực trồng cà phê chính, bao gồm: Vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên và Trung Bộ.

Vietnam is famous for 3 main coffee growing areas, including the Northwest mountainous region, Central Highlands, and the Central region.


1. Vùng trồng cà phê ngon ở Tây Bắc / Delicious coffee growing region in Tay Bac

Tây Bắc đặc biết đến là vùng có địa hình chia cắt phức tạp. Gồm một số núi trung bình và núi cao bao quanh với các bồn địa lớn, nhỏ. Trong đó có những cao nguyên như cao nguyên Sơn La, cao nguyên Mộc Châu…

The Northwest is especially known for its complex dissected topography. Consisting of a number of medium and high mountains surrounded by large and small basins. In which there are plateaus such as Son La plateau, Moc Chau plateau...

Đặc điểm của các vùng đất ở đây không có độ cao lý tưởng. Chỉ vào khoảng 400 – 500m nhưng vẫn có thể trồng cà phê Arabica và đây cũng là một trong những vùng nổi tiếng phát triển cà phê Arabica hay còn được gọi là cà phê chè tại Việt Nam. Sản phẩm cũng cho chất lượng khá vì nó có điều kiện khí hậu đặc trưng của vị trí gần vĩ tuyến Bắc.

The characteristics of the lands here are not ideal elevations. Only about 400 - 500m but can still grow Arabica coffee and this is also one of the famous areas for developing Arabica coffee, also known as coffee and tea in Vietnam. The product also gives good quality because it has typical climatic conditions of the location near the North parallel.

Nhiều nghiên cứu của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã khẳng định: Bên cạnh diện tích cà phê Arabica đang phát triển rất tốt ở khu vực nông trường Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên thì còn có nhiều diện tích có thể trồng cà phê Arabica, đưa diện tích cà phê Arabica ở vùng Tây Bắc lớn hơn nữa. Tây Bắc rất có tiềm năng rất lớn trong việc canh tác cây cà phê Arabica chất lượng cao, chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào một “Specialty Coffee made in Tay Bac – Viet Nam”.

Many studies by the Vietnam Coffee and Cocoa Association have confirmed: Besides the area of ​​Arabica coffee growing very well in the Muong Ang farm area of ​​Dien Bien province, there are also many areas where coffee can be grown. Arabica, bringing the area of ​​Arabica coffee in the Northwest larger. The Northwest has great potential in cultivating high-quality Arabica coffee, we completely have the basis to believe in a "Specialty Coffee made in Tay Bac - Vietnam".


2. Vùng trồng cà phê ngon ở Tây Nguyên / Delicious coffee growing area in Tay Nguyen

Như chúng ta đã biết, cây cà phê đã theo chân các nhà truyền giáo người Pháp du nhập vào Việt Nam vào năm 1857. Ban đầu, cây cà phê được người Pháp trồng ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian, sản lượng và cả chất lượng cà phê thu lại đều không như ý nên họ tiếp tục mang chúng đến trồng ở nhiều vùng miền khác ở nước ta.

As we all know, the coffee tree followed the French missionaries to Vietnam in 1857. Initially, the coffee tree was grown by the French in the northern provinces of Vietnam. However, after a while, the yield and quality of coffee returned were not satisfactory, so they continued to bring them to grow in many other regions in our country.

Pic Cedit: Realbeancoffee.com


Khi đến vùng đồi núi Tây Nguyên, người Pháp đo đạc rất kỹ lưỡng và tìm hiểu kỹ lưỡng về đặc tính đất đai, khí hậu nơi đây trước khi đem cà phê lên đây trồng. Tuyệt vời thay, mảnh đất Tây Nguyên trở thành mảnh đất lý tưởng cho sự phát triển của cây cà phê, nhất là cà phê Robusta. Dải đất Tây Nguyên này hay còn gọi là Cao nguyên trung phần, may mắn được tạo hóa ban cho đất đỏ bazan trù phú (2 triệu hecta, chiếm 60% đất bazan cả nước), có tính chất cơ lý tốt, khả năng giữ nước và hấp thu dinh dưỡng cao, kết cấu viên cục độ xốp bình quân 62-65%… Bên cạnh đó, các cao nguyên này lại có độ cao khoảng 500 – 600 m so với mực nước biển cùng khí hậu mát mẻ, mưa nhiều nên rất thích hợp với loại cà phê Robusta và một số loại cây công nghiệp khác. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cà phê Robusta của Tây Nguyên là sản phẩm “trứ danh”. Những địa danh nổi tiếng trồng cà phê của Tây Nguyên như: Đắk Mil (Đắk Nông), Đắk Hà (Kon Tum), Chư Sê (Gia Lai) … Và đặc biệt là Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk được coi là “vựa” xuất khẩu cà phê đứng đầu thế giới.

When coming to the hills and mountains of the Central Highlands, the French carefully measured and thoroughly researched the characteristics of the land and climate here before bringing coffee here. Amazingly, the land of the Central Highlands becomes the ideal land for the development of coffee trees, especially Robusta coffee. This strip of Central Highlands, also known as the Central Highlands, is fortunate to be blessed with rich basaltic red soil (2 million hectares, accounting for 60% of basalt soil in the country), good mechanical properties, the ability to keep water and nutrient absorption is high, the pellet structure has an average porosity of 62-65%... Besides, these plateaus have an altitude of about 500-600 m above sea level with a cool, rainy climate. so it is very suitable for Robusta coffee and some other industrial crops. This is also one of the reasons why Robusta coffee of the Central Highlands is a "famous" product. Famous coffee growing places of the Central Highlands such as: Dak Mil (Dak Nong), Dak Ha (Kon Tum), Chu Se (Gia Lai) ... And especially Buon Ma Thuot - Dak Lak is considered the "granary" leading coffee exporter in the world.

Buôn Ma Thuột là vùng đất có cà phê khá sớm ở Việt Nam. Trước đó, người Pháp đã khảo sát rất kỹ lưỡng về thổ nhưỡng, khí hậu, độ cao, tầng phù sa cổ…mới chọn Buôn Ma Thuột là nơi chuyên canh cây cà phê Robusta, lấy Buôn Ma Thuột làm tâm trong vòng bán kính 10km trồng cà phê Robusta đều cho ra thể chất tốt, như Ea Kao, Etam, Tân Lập, Tân Hòa, Tân An, Tân Lợi, Cư Êbur, và một số huyện khác: Cưmgar, Krong Ana… Robusta vùng này là loại thích hợp nhất để tăng độ mạnh của cà phê Espresso (gốc Milano) nhưng với một tỷ lệ ít. Vốn là một trong tám đô thị loại một trực thuộc tỉnh, lại là thành phố chiến lược, đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng cấp quốc gia nên Buôn Ma Thuột được nhà nước quan tâm và đầu tư nhiều để phát triển cơ sở hạ tầng cùng nhiều mặt khác. Với sản lượng cà phê Robusta đứng đầu cả nước, góp phần đưa sản lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam lên vị trí số 1 trên thế giới, và cung cấp một sản phẩm cà phê có chất lượng cao nhất và hương vị đặc trưng nhất nên Buôn Ma Thuột được xem là “thủ phủ cà phê”.

Buon Ma Thuot is the land of early coffee in Vietnam. Before that, the French did a very thorough survey of soil, climate, altitude, ancient alluvial layer... They chose Buon Ma Thuot as a place to specialize in Robusta coffee, taking Buon Ma Thuot as the center within a radius. 10km of Robusta coffee production gives good physical quality, such as Ea Kao, Etam, Tan Lap, Tan Hoa, Tan An, Tan Loi, Cu Ebur, and some other districts: Cumgar, Krong Ana... Robusta in this area is the favorite type of coffee in this area. Consolidated to increase the strength of Espresso (Milano origin) but in a small proportion. As one of the eight first-class cities directly under the province, it is also a strategic city, especially important for national security and defense, so Buon Ma Thuot has received a lot of attention and investment from the state to develop the infrastructure. infrastructure and many other aspects. With the leading Robusta coffee production in the country, contributing to bringing Vietnam's coffee export output to the number 1 position in the world, and providing a coffee product with the highest quality and most distinctive flavor. Therefore, Buon Ma Thuot is considered the "coffee capital".

Gia Lai thì lại được biết đến với cà phê Chư Sê, một huyện nằm cách thành phố Pleiku 40km về phía nam, với diện tích 12.000 ha, lại mang đến hương vị cà phê sục sôi, đầy chất lửa. Ngoài ra, tỉnh này còn có những vùng đất trồng cà phê khác với sản lượng và chất lượng khá tốt như Chư Pả, Ia Sao, An Khê…

Gia Lai is known for Chu Se coffee, a district located 40km south of Pleiku city, with an area of ​​​​12,000 hectares, bringing the flavor of coffee boiling, full of fire. In addition, this province also has other coffee growing areas with good output and quality such as Chu Pa, Ia Sao, An Khe...

Ngoài cà phê Robusta hay còn được người Việt gọi với tên gọi khác là cà phê Cầu Đất, Tây Nguyên cũng cho ra sản lượng cà phê Arabica bình ổn hàng năm. Với hương thơm quyến rũ khá đặc biệt. Tuy cùng nằm trên dải đất Tây nguyên nhưng cà phê Cầu Đất, Núi Min, Trạm Hành của tỉnh Lâm Đồng lại có sự khác biệt hẳn. Đó là hương thơm quyến rũ của cà phê Arabica vốn được thế giới ưa chuộng.

In addition to Robusta coffee, also known by the Vietnamese as Cau Dat coffee, the Central Highlands also produces a steady annual output of Arabica coffee. With a rather special seductive fragrance. Although located on the same Central Highlands, Cau Dat, Nui Min, Tram Hanh coffee of Lam Dong province are different. It is the seductive aroma of Arabica coffee which is popular in the world.

Cà phê Tây Nguyên nói chung thường mang những đặc trưng như: có hàm lượng caffeine mạnh, vị đậm, và ít chua. Đôi khi còn là vị ngậy của bơ, dầu hoặc vị của caramen. Cũng có khi là vị của nắng, gió cao nguyên….

Central Highlands coffee in general often has characteristics such as: strong caffeine content, bold taste, and less sourness. Sometimes it's butter, oil, or caramel. Sometimes it's the taste of the sun and the wind in the highlands...

Pic Cedit: Realbeancoffee.com


3. Vùng trồng cà phê ngon ở Trung Bộ / Delicious coffee growing region in the Central region

Khu vực Trung bộ nước ta cũng có những vùng đất độ cao tuy không cao không phải là lý tưởng cho giống cây cà phê Arabica. Theo đó, cà phê Arabica được trồng tập trung ở 2 tỉnh Quảng Trị và Nghệ An. Đặc biệt, tại Khe Sanh, vùng đất thuộc huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị có cà phê Arabica thơm ngon nức tiếng và ngày càng được mở rộng diện tích trồng hơn để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

The central region of our country also has high altitude areas that are not ideal for Arabica coffee. Accordingly, Arabica coffee is grown in two provinces, Quang Tri and Nghe An. In particular, in Khe Sanh, the land of Huong Hoa district, Quang Tri province, has famous delicious Arabica coffee and is increasingly expanding the planting area to meet the needs of the market.

Pic Cedit: Realbeancoffee.com


Khe Sanh (Quảng Trị) cũng là một vùng trồng nổi tiếng khác của giống cà phê Arabica và Catimor (cà phê mít), vốn có độ cao phù hợp và là vùng đồng bằng chịu những ngọn gió Lào hun đúc thổi từ hoang mạc Trung Á làm đồng khô cỏ cháy và con người gan góc kiên trì nhất Việt Nam. Tuy nhiên, với điều kiện địa lý và khí hậu tại Khe Sanh (Quảng Trị), Phủ Quỳ (Nghệ An) lại phù hợp để trồng giống Catimor hơn, Catimor là loài được lai giữa chủng Catimor (Arabica) với Hybrid de Timor(lai giữa Arabica và Robusta ). Khi được trồng tại đây, cà phê tuy không có vị ngọt đậm như Bourbon nhưng Catimor lại có hương thơm sâu lắng và vị chát, mặn.

Khe Sanh (Quang Tri) is also another famous growing area of ​​Arabica and Catimor (jackfruit coffee), which has a suitable altitude and is a plain subject to the Laotian winds blowing from the central desert. Asia dries up the grasslands, and the bravest and most persistent people in Vietnam. However, with the geographical and climatic conditions in Khe Sanh (Quang Tri), Phu Quy (Nghe An) are more suitable to grow Catimor varieties, Catimor is a hybrid species between Catimor (Arabica) and Hybrid de Timor( hybrid between Arabica and Robusta). When grown here, coffee does not have a strong sweet taste like Bourbon, but Catimor has a deep aroma and acrid, salty taste.


Ngoài ra, tại Phủ Quỳ cà phê Arabica cũng được trồng và đặc biệt sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi đây khi địa hình có độ cao từ 50-80m (so với độ cao phù hợp là từ 1000-1600 m), thời tiết gió Lào khắc nghiệt. Bởi đây là vùng đất đỏ bazan núi lửa được đánh giá là loại đất tốt để cà phê sinh trưởng. Tuy nhiên, hiện nay diện tích cà phê tại đây đã giảm sút và cho năng suất giảm.

In addition, in Phu Quy Arabica coffee is also grown and especially grows and develops well here when the terrain is at an altitude of 50-80m (compared to a suitable height of 1000-1600 m), during the harsh Laos wind. Because this is a volcanic basalt red soil that is considered a good soil for coffee to grow. However, at present, the area of ​​coffee here has decreased and the yield has decreased.

-----

Vừa rồi là những chia sẻ về những vùng trồng cà phê ngon tại Việt Nam mà Real Bean Coffee đã sưu tầm được. Theo đó bạn có thể hiểu rõ hơn về các giống cà phê tại các vùng trên đất nước. Mỗi loại cà phê khác nhau tại các vùng khác nhau sẽ cho ra những chất lượng khác nhau. Qua đây bạn cũng dễ dàng phân biệt cũng như lựa chọn loại cà phê thích hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân.

Recently, we have shared about the delicious coffee growing areas in Vietnam that Real Bean Coffee has collected. Accordingly, you can better understand the coffee varieties in different regions of the country. Different types of coffee in different regions will produce different quality. Through this, you can easily distinguish and choose the right type of coffee for your needs.

Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Real Bean Coffee. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Real Bean Coffee để đón đọc những thông tin và những câu chuyện hay, bổ ích liên quan đến cà phê nhé!

Thank you for always following and accompanying Real Bean Coffee. Please continue to follow Real Bean Coffee to receive good and useful information and stories related to coffee!


------

Source: vsca.vn, icoffee.vn

Pic Credit: capharangxay.vn, realbeancoffee.com, guuvivu.com


-----

Xem thêm một số bài viết khác về Real Bean Coffee:

Read more articles about Real Bean Coffee:79 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Komentar


bottom of page