top of page
Tìm kiếm
  • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

TẬP 1 - Episode 1: CÂU CHUYỆN CÀ PHÊ ĐẶC SẢN | STORY SPECIALTY COFFEE

Bạn biết gì về cà phê đặc sản? Cùng Real Bean Coffee tìm hiểu về cà phê đặc sản nhé!

What do you know about specialty coffee? Let's learn about specialty coffee with Real Bean Coffee.


Cà phê đặc sản là cà phê được ghi nhận có thang điểm từ 80 -100 điểm theo tiêu chuẩn và quy trình của hiệp hội cà phê đặc sản thế giới (SCA). Cà phê đặc sản là cà phê ngon nhất theo tiêu chí Toàn Cầu và hoàn toàn có thể trồng trọt và chế biến, rang xay tại Việt Nam.

Specialty coffee is coffee recorded on a scale of 80 -100 points according to the standards and procedures of the World Specialty Coffee Association (SCA). Specialty coffee is the best coffee according to Global criteria and can be grown, processed, roasted, and ground in Vietnam.

Pic credit: realbeancoffee.com

Cà phê đặc sản (specialty coffee) là gì?

What is specialty coffee?

Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau tuy nhiên đây được xem là định nghĩa đầy đủ nhất dành cho cà phê đặc sản Việt Nam. “Cà phê đặc sản là sản phẩm cà phê từ vùng trồng có điều kiện tự nhiên cùng với quy trình chăm sóc, thu hoạch, chế biến đặc biệt, khi thử nếm có hương vị riêng và đạt từ 80 điểm trở lên theo tiêu chuẩn và quy trình đánh giá của Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới (SCA) và Viện chất lượng cà phê thế giới (CQI)”.

There are many different definitions, but this is considered the most complete definition for Vietnamese specialty coffee. “Specialty coffee is a coffee product from a growing area with natural conditions along with a special care, harvesting and processing process. and evaluation process of the World Specialty Coffee Association (SCA) and the World Coffee Quality Institute (CQI)”

Hiện nay, với chất lượng và đẳng cấp của mình, Specialty Coffee nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người sành cà phê. Nhưng điều thú vị hơn cả ở Specialty Coffee có lẽ không chỉ ở hương vị của nó, mà là quy trình sản xuất phức tạp, nhằm đảm bảo kết tinh được những giọt đắng tinh túy nhất trong từng tách cà phê đặc sản.

Currently, with its quality and level, Specialty Coffee quickly won the hearts of coffee connoisseurs. But the most interesting thing about Specialty Coffee is perhaps not only its taste but also the complex production process, to ensure the crystallization of the most quintessential bitter drops in each cup of specialty coffee.


Cơ hội của cà phê đặc sản Việt Nam (VCSA - vCenter Server Appliance)

Opportunity of Vietnamese specialty coffee

Khi thế giới đang thiếu hụt nguồn cung cà phê đặc sản, Việt Nam – đất nước đứng thứ 2 trên thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê, đã kịp nhập cuộc vào làn sóng cà phê thứ 3, khi mà gu của người thưởng thức dần chuyển về “chất” hơn là “lượng”. Khi đó, 8 “vùng đất vàng” của Việt Nam như: Sơn La, Điện Biên, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Trị, Đắk Nông và Lâm Đồng lại là nơi có thể đáp ứng đủ các điều kiện về độ cao và khí hậu để phù hợp nhất với việc canh trồng cà phê đặc sản. Từ đó, tạo dựng được thương hiệu riêng mang tên cà phê đặc sản Việt Nam một cách vững chắc.

When the world is facing a shortage of specialty coffee supplies, Vietnam - the second-largest country in the world in terms of coffee export output, has promptly joined the 3rd coffee wave, when the taste of the consumer's consciousness gradually shifts to "quality" rather than "quantity". At that time, the eight "golden lands" of Vietnam such as Son La, Dien Bien, Da Lat, Gia Lai, Kon Tum, Quang Tri, Dak Nong and Lam Dong were places that could fully meet the conditions for altitude. high altitude and climate to best suit the cultivation of specialty coffee. Since then, it firmly established its own brand named Vietnamese specialty coffee.

Hạt cà phê đặc sản sẽ đem đến cơ hội mới cho thị trường cà phê Việt Nam, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Tham gia sân chơi của cà phê đặc sản, Việt Nam sẽ khẳng định mình hoàn toàn bắt kịp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu cà phê đặc sản ngày càng gia tăng ở các thị trường xuất khẩu và nội địa. Chắc chắn, đó sẽ là sân chơi cùng có lợi cho cả Việt Nam và thế giới trên con đường cùng nhau khẳng định chất lượng, tạo được vị thế vững chắc cho thương hiệu cà phê đặc sản nói chung và cà phê đặc sản Việt Nam nói riêng.

Specialty coffee beans will bring new opportunities to the Vietnamese coffee market, helping to improve competitiveness in the world market. Joining the playground of specialty coffee, Vietnam will assert itself fully catching up with the process of international economic integration and ready to meet the increasing demand for specialty coffee in export markets. domestic and export. Certainly, it will be a mutually beneficial playground for both Vietnam and the world on the way to affirming quality together, creating a solid position for the specialty coffee brand in general and Vietnamese specialty coffee. in particular.

Pic credit: realbeancoffee.com

Tổng quan về cà phê đặc sản?

Overview of specialty coffee?

Qua hơn 4 thập kỷ xuất hiện, cà phê đặc biệt Specialty coffee không chỉ là tên gọi đơn thuần của một loại cà phê riêng biệt. Specialty coffee giống như một nhãn dán khẳng định chất lượng cà phê trong lòng những tín đồ cà phê trên toàn thế giới.

After more than 4 decades of existence, Specialty coffee is not just the name of a separate coffee. Specialty coffee is like a sticker affirming the quality of coffee in the hearts of coffee lovers around the world.

Để đạt được tiêu chuẩn Specialty coffee, cà phê phải đạt được những yêu cầu nhất định như:

To achieve Specialty coffee standards, coffee must meet certain requirements such as:

• Có nguồn giống tốt, phần lớn Specialty coffee hiện nay đều là cà phê Arabica.

• Having a good seed source, most of Specialty coffee today is Arabica coffee.

• Được trồng và chăm sóc tại nông trại đạt đủ tiêu chuẩn về nguồn đất, nguồn nước, không khí, độ cao.

• Grown and cared for on a farm that meets the standards in terms of soil, water, air, altitude

• Kỹ thuật trồng và chăm sóc tốt

• Good planting and care techniques

• Thu hái, phân loại quả cà phê

• Collecting and sorting coffee berries

• Chế biến, bảo quản cà phê đúng cách

• Proper processing and preservation of coffee

• Pha chế, chiết suất đúng quy trình

• Proper preparation and extraction procedures

• Đạt điểm Cupping trên 80 (theo tiêu chuẩn của SCAA)

• Get a Cupping score above 80 (according to SCAA standards)

Cà phê đặc sản được hình thành qua mọi công đoạn để tạo nên hạt cà phê thật sự chất lượng. Chỉ cần thiếu đi một yếu tố, hương vị cà phê sẽ thay đổi và nó sẽ không còn là Specialty coffee.

Specialty coffee is formed through all stages to create really quality coffee beans. Just missing one element, the taste of coffee will change and it will no longer be Specialty coffee.

Pic credit: realbeancoffee.com


Vừa rồi, bạn đã cùng Real Bean Coffee tìm hiểu về thế nào là cà phê đặc sản, cơ hội của cà phê đặc sản Việt Nam và tổng quan về cà phê đặc sản. Theo dõi Real Bean Coffee để đón đọc các tập tiếp theo về cà phê đặc sản nhé!

Recently, you and Real Bean Coffee learned about what specialty coffee is, the opportunities of Vietnamese specialty coffee, and an overview of specialty coffee. Follow Real Bean Coffee to read the next episodes about specialty coffee!


Source: ritachi.com, caphedacsanvietnam.vn


-----

Xem thêm một số bài viết khác về Real Bean Coffee:

Read more articles about Real Bean Coffee:

42 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page